make your own website for free
Mobirise

Over mijzelf

Kort samengevat: geboren in Nuland in 1955, opgegroeid in en om Rosmalen, gestudeerd in Utrecht; geschiedenisleraar geweest, gewerkt in binnen- en buitenland; de laatste twintig jaar rector van drie heel uiteenlopende scholen: variërend van een categoriaal gymnasium in Brabant tot een grote multiculturele scholengemeenschap in de randstad. Maatschappelijk en levensbeschouwelijk bewogen en actief en met een grote interesse voor wat mensen drijft in hun bestaan.

Waarom ritueelbegeleider bij afscheid

Waarom ritueelbegeleider bij afscheid? Eind jaren tachtig woonden en werkten mijn vrouw en ik in Engeland, allebei in het onderwijs. Naast onze cottage werd op zeker moment een hospice gebouwd. Een fenomeen dat toen in Engeland al een twintigtal jaren bestond maar dat in Nederland nog in de kinderschoenen. Ik was in ieder geval niet van het bestaan op de hoogte. Toen we na een daar georganiseerd Open Huis terugliepen, zei tegen mijn vrouw “ooit ga ik aan het werk in de sfeer van het einde van het leven”.
Zó was ik onder de indruk van de levensenergie die ik daar ervaren had en van de aandacht die daar gegeven werd aan goed afscheid nemen.

Inmiddels heb ik mijn actieve carrière in het onderwijs beëindigd en vond ik het tijd om het roer om te gooien, weliswaar niet in de richting van een hospice maar om te gaan werken als ritueelbegeleider bij afscheid.

Welke ervaring neem ik mee? Naast mijn ervaring in de dynamische wereld van het onderwijs, waar alle werk mensenwerk is, heb ik natuurlijk ook mijn persoonlijke geschiedenis: die van een jongen uit een groot Brabants gezin, die in zijn leven meer dan genoeg heeft meegemaakt waar het gaat over zaken van leven en dood, afscheid nemen en loslaten, vallen, opstaan en opnieuw beginnen.

    Diensten

Mobirise

Afscheid komt in vele vormen en op verschillende momenten in een mensenleven. We denken natuurlijk in de eerste plaats aan het afscheid van een dierbare overledene. Maar denk ook andere ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven die om aandacht vragen: verhuizing, een nieuwe baan, pensionering, scheiding etc.

Dat zijn momenten om bewust bij stil te staan, momenten die het omslagpunt markeren tussen het einde van een tijdperk en het begin van een nieuwe periode. De vraag is dan: hoe geef je daaraan vorm, wat laat je met liefde achter en wat neem je als bagage in je rugzak mee. 

Voorafgaand aan het overlijden
In geval van een terminale ziekte kan het heel prettig zijn om te bespreken welke wensen er zijn: wat wil je zelf en wat laat je in vertrouwen over aan je dierbaren als het eenmaal zover is? Wellicht wil je een ritueel of ceremonie waarin je bewust afscheid neemt van je dierbaren, van het leven. Ik daarbij helpen.

Het gaat er dan niet om wat ik mooi of gepast vind, het gaat om wat jij, de persoon in kwestie passend vindt. Wil je meer weten?

Neem dan via de mail contact met me op. 

Mobirise
Mobirise

Afscheid na het overlijden
Waar de uitvaartbegeleider zich bezig houdt met de praktische en logistieke kant van de uitvaart, ben ik van de inhoud. Hoe kan de familie, met mijn hulp, vol aandacht en liefde het afscheid vorm geven.  

Waar kan ik bij helpen?
Op basis van een intake gesprek (vaak van een uur of twee drie), stellen we in goed overleg de inhoud van een dienst of ceremonie samen. Ik kan helpen het levensverhaal schrijven, dat ook houden als dat gewenst is, met het verzorgen van de inleidende teksten, gedichten, het maken van een gedachtenisprentje, muziekkeuze, met het maken van een powerpoint presentatie, het vormgeven van een ritueel op de begraafplaats.

Dat alles vraagt van mij goed luisteren, alert zijn op wat gezegd wordt, op de non-verbale communicatie, en niet bang zijn om door te vragen.
Vaak blijkt dan dat er veel meer mogelijk is dan eerst gedacht werd en dat de nabestaanden tot veel meer in staat zijn dan ze eerder voor mogelijk hadden gehouden. 

Mobirise
Mobirise

Over rituelen
Bij rituelen denken veel mensen nogal eens dat die zweverig zijn. Bedenk dan dat het elkaar de hand schudden al een ritueel is, of aan het einde van een afscheid een kiezelsteen meenemen omdat de overledene een verwoed wandelaar was. Het zegenen van de kist. Het aansteken van een kaars.

Rituelen zijn eigenlijk heel concrete handelingen die alleen op dàt specifieke moment een bijzondere betekenis hebben: omdat die handeling past bij wie er niet meer is. 

Tarieven

550,- voor een auladienst van een uur.
Voor een dienst, langer dan een uur: 600,-. Een auladienst gecombineerd met een ceremonie op een begraafplaats, 600,- . Dienst op een andere locatie dan een crematorium 600,-. Indien gecombineerd met een ceremonie op een begraafplaats 650,-. Kosten in verband met andere of aanvullende wensen in overleg. Als je een uitvaartverzekering hebt, zijn de kosten voor mijn begeleiding rond afscheidsdiensten over het algemeen onder te brengen bij de ‘vrij besteedbare ruimte’. De uitvaartverzekeraar kan hierover meer informatie geven. Facturering gaat altijd via de uitvaartverzorger. 

Mobirise

Ervaringen

mensen schrijven ....

... een ingetogen en tegelijk indrukwekkend afscheid, dat precies was, zoals wij als familie voor ogen hadden. Tijdens de drukbezochte plechtigheid maar ook daarna hebben veel mensen ons verteld hoe mooi ze het afscheid vonden. Ook waren velen onder de indruk van de manier waarop jij het afscheid hebt begeleid. De mooie woorden, de beeldpresentatie en de muziek gaven een prachtig beeld van mijn vrouw en van ons gezin ....

....  


... iedereen, zowel familie als bezoekers vond dat je een prima schakel vormde tussen de diverse voordrachten en muziekstukken. Met de exact juiste tone-of-voice, met gepaste teksten en met een gepaste aanwezigheid. Grote klasse!

... ik heb de afgelopen dagen spontaan dit soort positieve opmerkingen over “je optreden” mogen ontvangen. Heb ze daarop verteld dat je niet alleen een heel passende rol hebt gespeeld bij de plechtigheid, maar ons ook met raad én daad, vooraf hebt begeleid naar een evenwichtige planning en passende teksten, zodat er uiteindelijk een heel mooie plechtigheid uit is gekomen. Zonder jou waren we nooit zo ver gekomen.
Namens ons allen: veel dank daarvoor! ...

.... beste Martien, bedankt voor de ontzettend goede zorgen rondom het overlijden van ons mam.
We hebben veel gehad aan de steun en rust, die je ons gegeven hebt! Ook hebben we veel complimenten ontvangen over de dienst en de manier waarop jij deze begeleidde .... 

.. hallo Martien, wij kijken terug op een heel mooi afscheid, ik denk precies zoals ons pap het gewild had, mede dankzij jou. Ontzettend bedankt voor alles! We hebben er heel veel complimenten over gehad ... dat geeft ons een hele steun ...

Adres

Vijverweg 25                     
5461AK, Veghel 


Contact

Email: info@martienkorsten.nl       Mobiel: +31 6 52 52 35 62